نفت خام مهمترین منبع تأمین انرژی و مواد اولیه در بخش صنعت است. فرآورده های نفتی نقش اساسی را در زندگی انسان قرن ۲۱ بازی می کند. به عنوان مثال در بخش …
ادامه مطلب