• تهران، میرداماد، خیابان نسا، سیفیه پلاک ۱

مشخصات فرآورده های نفتی پتروشیمی بیستون

مشخصات کالای حلال  ۴۰۲ شرکت پتروشیمی بیستون

لینک دانلود

مشخصات کالای حلال ۵۰۲ شرکت پتروشیمی بیستون

لینک دانلود

مشخصات کالای حلال ۵۰۳ شرکت پتروشیمی بیستون

لینک دانلود

مشخصات فرآورده های نفتی پالایش نفت کرمانشاه

مشخصات کالای حلال ۴۰۲ شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای بلندینگ حلال ۴۱۰ شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای حلال ۵۰۲ شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای حلال ۵۰۳ شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای هیدروکربن MC160 شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای قیر MC160 شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای گاز مایع شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای گاز مایع بوتان (c4)شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای هگزان شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای نفتای سنگین شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای نفتگاز شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای نفت کوره ۲۸۰ شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای نرمال پنتان شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

مشخصات کالای رافینت شرکت پالایش نفت کرمانشاه

لینک دانلود

آنالیز محصولات پتروشیمی بیستون