هیدروکربون های پارافینی سبک قسمت اعظم گازهای طبیعی و برش های سبک حاصل از تقطیر مواد نفتی را تشکیل می دهند که در بیشتر اوقات می توان آنها را بوسیله عمل تفکیک از سایر مواد جدا نمود.تولید هیدروکربون های پارافینی سنگین ( روغن ها یا پارافین های با وزن مولکولی زیاد ) به عنوان یک ماده فرعی به شمار می آید و به علت پایین بودن     عدد اکتان هیدروکربن هایC10 به بالا نمی توان از آنها به عنوان بنزین استفاده نمود ، اما در مقابل به علت طویل بودن زنجیر ه هیدروکربونی ، اهمیت زیادی در سنتز دترجنت ها دارا می باشند.

هیدروکربن mc160 پالایش نفت کرمانشاه

تولید فرآورده های نفتی از نفت خام و دیگر منابع هیدروکربونی نیازمند انجام عملیات و فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی است که طی آن از مواد اولیه یا خوراک، برش های مشخص که هر یک در محدوده ای از نقطه جوش مواد تشکیل دهنده را دارند جدا می شوند.

علاوه بر آن طی این فرآیندها برخی مواد آلوده و مضر نظیر ترکیبات گوگردی جداسازی و به نحو مطلوب از پالایشگاه خارج می شوند.همچنین برای بدست آوردن فرآورده هایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مناسب برای مصرف نهایی تحت عنوان برش هیدروکربنی سنگین نیز لازم است فرآیندهایی انجام شود که علاوه بر رعایت محدوده، نقطه جوش و میزان مجاز ترکیبات مضر دیگر خواص مطلوب مانند عدد ستان در گازوئیل و بسیاری خواص دیگر را ایجاد کند.با توجه به ساختار،می توان هیدروکربن ها را به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم نمود.

هیدروکربن های آلیفاتیک خود به گروه های وسیع‌تری تقسیم می‌شوند: آلکان ها (متان۴(CH ، آلکن ها(یا هیدروکربنهای غیر اشباع) ، آلکین ها(یا ترکیبات استیلنی) و ترکیبات حلقوی مشابه سیکلوآلکان ها و غیره.روش تولید به صورت کلی بدین شکل است که پس از جداکردن نمک ها و اسید ها از نفت خام از چاه در آمده ،هیدروکربن های باقی مانده را پالایش می کنند. عمل پالایش با تقطیر جزء به جزء نفت خام انجام می شود.

کاربردهای هیدروکربن mc160

با توجه با ساختار هیدروکربن mc160 از این محصول بیشتر در صنایع :

  • قیر
  • آسفالت
  • ایزوگام

استفاده می‌شود. به دلیل استفاده زیاد این محصولات در بخش‌های مختلف و مهم اقتصاد مثل راه و شهرسازی، ساختمان سازی و غیره که دارای ارتباطات فراوانی هستند، می‌توان انتظار رشد هرچه بیشتر بازار این محصول را داشت.

کیا خاورمیانه

فروش هیدروکربن mc160

فرآورده هیدروکربن mc160 یکی از محبوبترین فرآورده های نفتی است که توسط بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه در بورس انرژی به فروش می رسد.

از خرداد ماه سال 1397 تا مدت مشابه در سال 98، بیش از 248 میلیارد تومان از هیدروکربن mc160 در بازار داخلی به فروش رسیده است. لازم به ذکر است که در این تنها از این هیدرو کربن در بازار داخلی به فروش رسیده و  این موضوع خود گواهی کیفیت و تقاضای بالای این محصول است.

این محصول در بازار بین المللی نیز متقاضی داشته است. در سال گذشته نزدیک به 87.5 میلیارد تومان از هیدروکربن mc160در بازار بین المللی به فروش رسیده است. با توجه به کیفیت بالای این محصول، امکان فروش و صادرات این محصول به کشورهای همسایه وجود دارد.

نوع بازارارزش بازار (میلیارد تومان)حجم فروش (تن)سهم از کل بازار
هیدروکربن mc160 (بازار داخلی)248.9368000100 درصد
هیدروکربن mc160 (بازار خارجی)87.5250008 درصد

آنالیز هیدروکربن mc160

فروش هیدروکربن mc160 در بورس انرژی صورت می گیرد. در زیر آنلالیز این فرآورده نفتی را مشاهده می نمایید.

mc160-certification

فرآورده های نفتی

محصولات و فرآورده های بازرگانی کالا و انرژی کیا خاورمیانه

برای دریافت کاتالگ محصولات بر روی لینک دانلود کلیک کنید
دانلود کاتالوگ شرکت